Nazwa Frakcje
Kruszywo dolomitowo – wapienne 4-45
4-20
30-60
Żwir 2-8
8-16
16-32